BASES

AFONIB – XV Memorial Climent Picornell

PARTICIPANTS

Totes aquelles persones aficionades o professionals que siguin autors o autores, de les imatges presentades o posseeixin els drets d’aquestes.

TEMÀTICA

La temàtica del concurs és la fotografia de la naturalesa a les Illes Balears i per tant les fotografies presentades hauran d’haver estat realitzades en el territori balear, excepte en la categoria “Art en la Naturalesa”, on podran presentar-se on podran concursar fotografiesrealitzades en qualsevol part del món.

CATEGORIES

Les categories a les quals es poden presentar les fotografies són:
-CONSCIÈNCIA MEDI AMBIENTAL 
Fotografia d’elements o activitats d’origen humà que d’alguna manera afectin negativament sobre el medi natural balear o els seus habitants. Es valorarà el missatge i que l’obra desperti la consciència medi ambiental.
-ENDEMISMES BALEARS
Flora i fauna silvestre endèmica de les Illes Balears (inclou endemismes baleàrics i  tirrènics).
-MÓN SUBMARÍ
Fotografia subaquàtica, tant d’aigües marines com continentals de les Illes Balears.
-PAISATGE
Paisatges naturals de les Illes Balears en els quals la mà de l’home no sigui evident.
-FLORA
Flora silvestre de les Illes Balears. En aquesta categoria es poden presentar imatges d’algues i fongs. 
-AUS
Aus silvestres de les Illes Balears. 
-UNA ALTRA FAUNA
Fauna, no aus, silvestre de les Illes Balears.
-ART EN LA NATURALESA (Les fotografies presentades en aquesta categoria poden haver estat realitzades en qualsevol part del món). Composicions creatives i/o abstraccions basades en les textures, formes i colors presents a la naturalesa, independentment de tècnica emprada o categoria fotogràfica.

REQUISITS GENERALS

No es podran presentar més de 3 fotografies per categoria.

Haver estat realitzades dins del territori de les Illes Balears (excepte categoria “Art a la natura”.

No aparèixer persones o elements creats per l’ésser humà (excepte categoria “Consciència medi ambiental”).

Ser de subjectes en llibertat. No s’admeten imatges realitzades en parcs zoològics, ocells de falconeria o altres condicions de captivitat,  així com fotografies de nius o realitzades utilitzant esquers vius. Tampoc s’admeten imatges de plantes domèstiques o agrícoles.

Una mateixa fotografia no pot participar en més d’una categoria.

No s’admeten fotografíes premiades a altres certàmens.

Les fotografies desubicades de categoria o que no compleixin els requisits generals seran desqualificades.  

FORMAT DE LES FOTOGRAFIES

S’admetran únicament arxius digitals. 

 S’enviarà un fitxer JPEG amb una resolució de 1.920 píxels de costat major en qualitat màxima. 

No han d’anar ni signades ni amb marca d’aigua. 

En el processament de la fotografia SÍ s’admetran: 

– ajustaments de lluminositat, 

– ajustaments  de contrast, 

– ajustaments  de nivells, 

– ajustaments  de saturació

 – un mínim toc de balanç de blancs,

 – l’eliminació de vinyeteig i soroll,

– l’esborrat de taques de pols del sensor,


– petites retallades, però sempre que no s’alteri la composició original, sinó que sigui per a corregir un petit error. En cap cas podrà ser superior al 20% de la imatge original. 

En el processament de les fotografies NO s’admetran: 
– l’ús de processaments HDR o per zones,
– clonacions,
– eliminació o alteració d’elements humans o qualssevol un altre,
– imatges amb marc.

En cap cas la fotografia presentada diferirà en gran manera de la presa original.


Les fotografies en blanc i negre presentades, tampoc diferiran en gran manera de la presa original. El tractament del blanc i negre es realitzarà mitjançant els paràmetres del balanç de blancs i la modificació moderada dels colors. 

Cada imatge ha d’anar acompanyada d’una llegenda, comentari o descripció d’aquesta, indicant-se en breus línies com s’ha realitzat la fotografia i qualsevol aspecte que es desitgi descriure sobre ella.

En el cas de ser seleccionada la fotografia, se sol·licitarà el fitxer original de captura de la càmera en RAW (RAW NATIU DE CAMERA). La NO presentació d’aquest fitxer suposarà la desqualificació de l’autor.

Les fotografies que se sol·licitin per a la impressió hauran de superar els 8MP.

PREMIS

Hi haurà un primer premi i dos esments d’honor per categoria.
Una categoria podrà quedar deserta, sense premi, si la qualitat de les fotografies corresponents a aquesta categoria no estiguessin al nivell de la resta de categories.

INSCRIPCIÓ

La inscripció és gratuïta.
La fotografies s’enviaran a l’adreça de correu electrònic memorialclimentpicornell@gmail.com indicant en l’assumpte “Memorial Climent Picornell 2020” _nom de l’autor.

 
El nom de l’arxiu serà el títol de la fotografia seguit d’un guió i el nom de la categoria a la qual es presenta (exemple: “Fosc començar el dia – CONSCIÈNCIA MEDI AMBIENTAL” ; o “El bosc encantat – ART EN LA NATURALESA”).

CODI ÈTIC

S’exigirà l’observança del codi ètic de l’AFONIB, amb la finalitat de garantir una relació respectuosa dels fotògrafs de naturalesa, tant aficionats com professionals, amb el medi ambient.
Aquelles fotografies d’éssers vius que hagin pogut sofrir danys o alteracions del seu comportament abans o després de l’activitat del fotògraf seran desqualificades automàticament.

DATES D’INSCRIPCIÓ I DECISIÓ DE LES OBRES GUANYADORES 

La data d’obertura per al lliurament de les fotografies serà el 15 de setembre de 2021.
La data final per a la recepció de les fotografies serà el 31 d’octubre de 2021 (inclòs).
Les fotografies enviades fora d’aquestes dates no seran tingudes en compte.
La decisió del jurat no serà posterior al mes de desembre de 2021.
El lliurament de premis tindrà lloc durant la inauguració de l’exposició sobre el concurs sempre que la situació d’emergència sanitària actual ho permeti, en cas de no poder realitzar-se es buscarien alternatives.

RECICLATGE D’ARXIUS

Finalitzat el procés de selecció de les obres finalistes o premiades, es procedirà a la sol·licitud dels fitxers originals RAW.
Una vegada acabat el concurs es procedirà a l’esborrat de totes les imatges no guanyadores de cap premi o que no hagin rebut esment i tots els arxius RAW.

CONTACTE 

Per a qualsevol dubte o qüestió sobre les presents bases o aspectes relacionats amb la participació en aquest concurs, pot dirigir un mail a memorialclimentpicornell@gmail.com

DRETS D’AUTOR 

Els participants hauran de ser els únics titulars dels drets d’autor de les fotografies i es responsabilitzaran totalment que no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge. 

Els autors amb premis guanyadors o amb esment, cedeixen, no en exclusivitat, els drets de reproducció i publicació d’aquestes obres a l’AFONIB per a reproduir-les i publicar-les en qualsevol mitjà i incloure-les en totes aquelles activitats i/o promocions que realitzi amb l’única finalitat de promoció i difusió del concurs, indicant-se sempre el nom de l’autor.

PROTECCIÓ DE DADES

Es garanteix la confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, tenint adoptades mesures de seguretat per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la integritat i seguretat de les dades de caràcter personal, conforme al que es preveu en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres desenvolupaments reglamentaris aplicables, posant per això els mitjans tècnics necessaris per impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o mala utilització de les dades tractades.

AFONIB no serà responsable d’incidències sobre dades personals quan es derivin d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat .

Qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades, pot efectuar-se a través dels menús personals accessibles mitjançant les seves credencials, o alternativament mitjançant enviament de correu electrònic a memorialclimentpicornell@gmail.com

Incorporació i tractament de dades personals als fitxers de l’AFONIB.

AFONIB informa els usuaris que totes les dades personals que es facilitin seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de AFONIB i seran utilitzats amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació amb l’usuari en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament del present concurs en el qual desitja participar, respondre als seus dubtes o qüestions, així com enviar-li a través de correu electrònic informació d’aquest.

La participació en el certamen comporta haver llegit i acceptat aquesta política de privacitat, i per tant el consentiment al tractament de les seves dades amb les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. Tal aprovació comporta el teu consentiment exprés a:
– La incorporació de les seves dades de caràcter personal (nom, adreça de correu electrònic i informació de contacte) en els fitxers de dades personals notificades per AFONIB.
– L’accés per AFONIB a les dades que es precisin per a contactar amb l’usuari.
– L’autorització per a comunicar-nos electrònicament amb vostè en resposta a les seves consultes.
– En el cas que per a l’enviament d’informació sol·licitada sigui precisa la transferència internacional de dades, la mera sol·licitud i acceptació d’aquesta política de privacitat significa que consent expressament la referida transferència.

No utilitzarem les seves dades per a cap altra finalitat no expressada en aquesta política de privacitat, ni enviarem informació addicional no sol·licitada mitjançant el seu consentiment exprés.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i de la decisió inapel·lable del jurat. L’Organització podrà resoldre qualsevol cas no previst en aquestes.